Daily Archives: 28.01.2009

Cấp cứu nội khoa số 22 – 01/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 22 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) NHỮNG RỐI LOẠN GIÁP TRẠNG (THYROID DISORDERS) 1/ NHỮNG TÌNH TRẠNG LIÊN QUAN VỚI TUYỂN GIÁP NÀO ĐƯỢC XEM LÀ CẤP CỨU THẬT SỰ? Những cấp cứu thật sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này