Daily Archives: 04.12.2008

Cấp cứu nội khoa số 19 – 12/2008

Cấp Cứu Nội Khoa số 19 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de soins intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles. ĐỊNH NGHĨA Một tai biến mạch máu não (accident vasculaire cérébral) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này