Monthly Archives: Tháng Mười Một 2008

Cấp cứu nhãn khoa số 1 – 11/2008

CẤP CỨU NHÃN KHOA SỐ 1 CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG MẮT Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh 1/ KỂ HAI CẤP CỨU NHÃN KHOA NGUY KỊCH NHẤT VỀ MẶT THỜI GIAN ? – Tắc động mạch võng mạc trung tâm (central … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa) | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 18 – 11/2008

Cấp Cứu Nội Khoa số 18 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK AND CEREBROVASCULAR ACCIDENT) 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA MỘT CƠN THIẾU MÁU CỤC BỘ NÃO TẠM THỜI VÀ MỘT TAI BIẾN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này