Daily Archives: 06.09.2008

Cấp cứu nội khoa số 16 – 09/2008

Cấp Cứu Nội Khoa số 16 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIS) 1/ NHẮC LẠI 4 PHẢN ỨNG DỊ ỨNG QUA TRUNG GIAN MIỄN DỊCH VÀ CÁC CƠ CHẾ CỦA CHÚNG  – Loại I hay tăng nhạy cảm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?