Daily Archives: 01.09.2008

Cấp cứu chấn thương số 3 – 09/2008

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 3 CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG VÀ TỦY SỐNG (SPINE AND SPINAL CORD TRAUMA) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ KỂ NHỮNG NGUYÊN NHÂN THÔNG THƯỜNG NHẤT CỦA CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG ? – tai nạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?