Monthly Archives: Tháng Tám 2008

Cấp cứu nội khoa số 15 – 08/2008

Cấp Cứu Nội Khoa số 15 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) BỆNH GAN VÀ ĐƯỜNG MẬT ( LIVER AND BILIARY TRACT DISEASE ) 1/ CÁC BIỂU HIỆN THÔNG THƯỜNG CỦA BỆNH ĐƯỜNG MẬT?  Bệnh sỏi mật (cholelithiasis) là sự hiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?