Daily Archives: 28.07.2008

Cấp cứu nội khoa số 14 – 07/2008

Cấp Cứu Nội Khoa số 14 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CÁC RỐI LOẠN CỦA THỰC QUẢN VÀ DẠ DÀY (ESOPHAGUS AND STOMACH DISORDERS) 1/ CÁC BỆNH DẠ DÀY RUỘT ĐƯỢC PHÂN BIỆT VỚI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?