Daily Archives: 20.07.2008

Cấp cứu tâm thần số 3 – 07/2008

CẤP CỨU TÂM THẦN số 3 Thái Độ Xử Trí Bệnh Nhân Hung Bạo (MANAGEMENT OF THE VIOLENT PATIENT ) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ PHẢI CHĂNG SỰ HUNG BẠO LÀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA PHÒNG CẤP CỨU ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tâm thần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?