Daily Archives: 01.06.2008

Cấp cứu chấn thương số 1 – 06/2008

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 1 CHẤN THƯƠNG TRẺ EM (PEDIATIC TRAUMA) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ NHỮNG TRẺ CON NÀO BỊ CHẤN THƯƠNG – mỗi năm, ở Hoa Kỳ, cứ 3 trẻ em thì có một trẻ em … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này