Monthly Archives: Tháng Tư 2008

Cấp cứu ngộ độc số 3 – 04/2008

Cấp Cứu Ngộ Độc 3: THƯƠNG TỔN DO HÍT KHÓI (INHALATION INJURY) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY TỬ VONG CỦA NẠN NHÂN HỎA HOẠN ? – Hít khói (smoke inhalation). Thương tổn do hít khói … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bình luận về bài viết này