Daily Archives: 31.03.2008

Cấp cứu ngoại khoa số 1 – 03/2008

CẤP CỨU NGOẠI KHOA số 1: BỎNG Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ LIỆT KÊ CÁC LOẠI BỎNG THƯỜNG THẤY Ở PHÒNG CẤP CỨU – các thương tổn trực tiếp do nhiệt (thường thấy nhất) – ánh nắng (sunburn) – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa) | Bình luận về bài viết này