Daily Archives: 01.01.2008

Cấp Cứu Sản Phụ Khoa Số 1 – 01/2008

Cấp Cứu Sản Phụ Khoa Số 1 HIẾP DÂM và LẠM DỤNG TÌNH DỤC (SEXUAL ASSAULT AND SEXUAL ABUSE) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ ĐỊNH NGHĨA PHÁP LÝ CỦA HIẾP DÂM? – Hiếp dâm là một phán quyết pháp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu sản phụ khoa | Bình luận về bài viết này