Monthly Archives: Tháng Một 2008

Cấp cứu nhi khoa số 3 – 01/2008

CẤP CỨU NHI KHOA SỐ 3 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) SỐT Ở TRẺ DƯỚI 3 TUỔI 1/ SỐT LÀ GÌ ? 38 độ C ( 100,4 độ F ). Một nhiệt độ lấy ở hậu môn là tiêu chuẩn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nhi khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Sản Phụ Khoa Số 1 – 01/2008

Cấp Cứu Sản Phụ Khoa Số 1 HIẾP DÂM và LẠM DỤNG TÌNH DỤC (SEXUAL ASSAULT AND SEXUAL ABUSE) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ ĐỊNH NGHĨA PHÁP LÝ CỦA HIẾP DÂM? – Hiếp dâm là một phán quyết pháp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu sản phụ khoa | Bình luận về bài viết này