Daily Archives: 05.12.2007

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 1 – 12/2007

CẤP CỨU BỆNH NHIỄM KHUẨN SỐ 1 CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN BẰNG ĐƯỜNG SINH DỤC (SEXUALLY TRANSMTTED DISEASES) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN BẰNG ĐƯỜNG SINH DỤC THÔNG THƯỜNG NHẤT Tỷ lệ mắc bệnh thật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn | Bình luận về bài viết này