Daily Archives: 24.10.2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 9 – 10/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 9 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH SYNDROME CORONARIEN AIGU JEAN-LOUIS VINCENT – Chef du Service de Soins Intensifs, Hopital Erasme, Bruxelles PHẦN I     Từ ngữ hội chứng động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này