Daily Archives: 13.10.2007

Cấp Cứu Môi Trường số 1 – 10/2007

Cấp Cứu Môi Trường số 1 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) ĐIỆN GIẬT VÀ CÁC THƯƠNG TỔN DO ĐIỆN 1/ NHỮNG AI DỄ BỊ THƯƠNG TỔN DO ĐIỆN VÀ TẠI SAO ?  – Trẻ em và các tai nạn nghề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bình luận về bài viết này