Monthly Archives: Tháng Mười 2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 10 – 10/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 10 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH SYNDROME CORONARIEN AIGU – PHẦN II JEAN-LOUIS VINCENT – Chef du Service de Soins Intensifs, Hopital Erasme, Bruxelles NHỒI MÁU CƠ TIM … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Nội Khoa Số 9 – 10/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 9 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH SYNDROME CORONARIEN AIGU JEAN-LOUIS VINCENT – Chef du Service de Soins Intensifs, Hopital Erasme, Bruxelles PHẦN I     Từ ngữ hội chứng động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Môi Trường số 1 – 10/2007

Cấp Cứu Môi Trường số 1 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) ĐIỆN GIẬT VÀ CÁC THƯƠNG TỔN DO ĐIỆN 1/ NHỮNG AI DỄ BỊ THƯƠNG TỔN DO ĐIỆN VÀ TẠI SAO ?  – Trẻ em và các tai nạn nghề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Nhi Khoa Số 1 – 10/2007

Cấp Cứu Nhi Khoa Số 1 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN (BRONCHIOLITIS ) 1/ VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN LÀ GÌ ? – viêm tiểu phế quản là nhiễm trùng đường hô hấp trên và dưới (phế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nhi khoa | Bình luận về bài viết này