Daily Archives: 04.09.2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 8 – 09/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 8 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CHÓNG MẶT 1/ KỂ BA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA CÂN BẰNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN . – Hệ thị giác: mắt và các cơ nhãn cầu – Hệ nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này