Daily Archives: 10.06.2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 7 – 06/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 7 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CƠN CAO HUYẾT ÁP (CRISE HYPERTENSIVE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de soins intensifs – Hopital Erasme, Bruxelles Sinh lý bệnh lý của cơn cao huyết áp (crise hypertensive) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này