Monthly Archives: Tháng Năm 2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 6 – 05/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 6 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) BỆNH ĐÁI ĐƯỜNG MẤT BÙ (DIABETE DECOMPENSE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de soins intensifs Hopital Erasme, Bruxelles I/ ACIDO-CETOSE DIABETIQUE: Điều trị gồm 2 phần : truyền tĩnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này