Monthly Archives: Tháng Ba 2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 5 – 03/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 5 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) SUY TIM SUNG HUYẾT VÀ PHÙ PHỔI CẤP (CONGESTIVE HEART FAILURE AND ACUTE PULMONARY EDEMA) 1/ THỂ NÀO LÀ SUY TIM SUNG HUYẾT (CONGESTIVE HEART FAILURE)? – Đó là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này