Daily Archives: 17.12.2006

Cấp Cứu Nội Khoa Số 2 – 12/2006

Cấp Cứu Nội Khoa Số 2 CAO HUYẾT ÁP VÀ CƠN CAO HUYẾT ÁP 1/ ĐỊNH NGHĨA CAO HUYẾT ÁP – Định nghĩa của các sách giáo khoa là huyết áp cao hơn 160/95 mmHg – Cao huyết áp giới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?