Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac

Nếu trên máy vi tính của các bạn không có cài sẵng một phần mềm để viết được tiếng Việt có dấu, thì các bạn có thể viết được bằng cách xử dụng trang web “http://www.angeltech.us/viet-anywhere/” để viết và chép lại vào điện thư hay văn bản mà các bạn đang thực hiện…

About these ads
This entry was posted in [-]. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s